LARRAGA-k KLIMAGATIK ETA ENERGIAGATIK konpromisoa hartzen DU

LARRAGA-k KLIMAGATIK ETA ENERGIAGATIK konpromisoa hartzen DU

Larraga-ko Udalak, Klimaren eta Energiaren gaineko Alkatetza Ituna izenpetzea, hitzartu zuen 2019ko otsailaren 28an ospatutako udal-osoko bilkuran.

Gobernu lokalak berotegi-efektuko gasen murriztapenaren helburuez erantzunkide egiten diren Europako ekimena da eta arintzerako eta klima-aldaketara egokitzeko ikuspegi komuna, baita ere pobrezia energetikoa hartzen dituzte.

Onartutako konpromisoa da, lehen, CO2-emisioak txikiagotzea (eta, segur aski, beste gas-isuri batzuk berotegi-efektua) % 40 etako udalean gutxienez hemendik 2030era, eraginkortasun energetikoaren hobekuntzaren eta energia-iturri berriztagarriko erabilera handiagoaren bidez bereziki. Bigarren lekuan, bere erresilientzia klima-aldaketaren eraginetara egokitzearen bitartez handitzea.

Lan-planak sartzen du erreferentziako eta arriskuen ebaluazioko emisio-inbentario bat eta zaurgarritasunak klima-aldaketatik ondorioztatutakoak burutzea. Klimarako Akzioko eta Udalaren erabakiaren datatik aurrera bi urteko epe bateko Energia Iraunkorreko Planeko lantzea ere. Azkenik, egoera bat gutxienez Klimarako eta ebaluazio-amaierekin, segimenduarekin kontrolarekin Energia Iraunkorrerako Akzio Planaren aurkezpenetik aurrera bi urtez behin lantzea.

Metodologia hau garatzeko, Udala (udalaren izena) kontatuko du Nafarroako Gobernuaren laguntzarekin, proiektuaren esparruan NADAPTA, metodologiaren eta, Lursarea-Agencia Navarra del Territorio-ren eta Jasangarritasunaren laguntzarekiko udal-arduradunetako lantaldeko parte-hartzearen eta NELS-a Sarearen bidez euskarri teknikoaren bitartez LIFE-a, praktika onak, ezaguera eta giro-ekimenei eta energiari dagokienez baliabideak partekatzeko.

Larraga-ko Udalak gonbidatzen du erronka honetan laguntzeko hiritarretara eta bere helburuen lorpenean parte hartzera.

Share